Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Vandrefalk.

Vandrefalken er ca. 39-50 cm. med et vingefang på 87-117 cm. Hvor hunnen er langt den største af de to fugle. Vandrefalken yngler fåtalligt i Danmark og kan i yngletiden findes på Møns klin og Stævns klint. samt på Bornholm. Billederne her er taget på Møns klint ca. 14 dage efter ungerne har forladt reden. Vandrefalken har i en årrække ikke ynglet i Danmark på grund af miljø gifte i naturen, men vendte tilbage til Møns klint som ynglefugl i 2001.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )