Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Tinksmed.

Tinksmeden er 18,5-21 cm. Vadefugl der minder en del om svalekliren men har en noget lysere og mere brunlig overside med tydeligt støre og lysere pletter. Den Yngler i det nordlige Europa mod vest. I Danmark er det en sjælden ynglefugl især i Thy, i Hedemoser. Den er en almindelig trækgæst der overvintre i tropisk Vest og Centralafrika

Klik på billede for at se flere,