Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Taffeland.

Taffelanden er 46 cm. Og lægger 8-10 æg der udruges efter 25 dage. Hannen i sommerdragt er let at kende på det kastanjebrune hoved, det sorte bryst og den lysegrå krop. Hunnen har mere diskrete grå-brune farver. Navnet taffeland refererer til, at man før i tiden anså taffelanden for at være en meget velsmagende fugl - lige til et veldækket taffel. Taffelanden yngler i et bælte fra Vesteuropa til det centrale Asien. I Europa er arten primært udbredt i det østlige Europa. I nord går udbredelsen til det nordligste Østersøområde; i Sydeuropa er arten sporadisk forekommende. I Danmark yngler taffelanden ret almindeligt i næringsrige søer og moser i det østlige Danmark, hvorimod den er mere fåtallig i Vest- og Nordjylland. Her yngler den især i brakvandslaguner. Ofte er der kun få ynglepar på samme lokalitet, men den kan optræde i kolonier sammen med hættemåger. Taffelanden er en ret almindelig trækgæst i Danmark. langt de fleste fugle overvintrer i Middelhavet, Sortehavet og det Kaspiske Hav.

Klik på billede for at se flere.