Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Pibeand.

Pibeanden er 42-50 cm. Og lægger 8-9 æg der udruges efter 24-25 dage med kun et kuld.Pibeanden er en mellemstor svømmeand med et stort, rundt hoved og et forholdsvis kort næb. Hannen er umiskendelig i sommerdragt med sit rødbrune hoved og den gule blis. Hunnerne er mere anonyme i fjerdragten. Pibeænder bruger generelt deres stemme mere end andre svømmeænder. Det er det karakteristiske fløjt, som har givet arten dens navn. Pibeanden er udbredt fra Island i vest gennem det nordlige Europa og i et bredt bælte gennem det nordlige Asien til Beringstrædet. I Europa forekommer den udover på Island også i resten af Skandinavien samt på De Britiske Øer samt langs Østersøens sydkyst. I Danmark er pibeanden en ekstremt sjælden ynglefugl, som har ynglet sporadisk rundt omkring i landet. Pibeanden er en meget almindelig trækgæst i det meste af Danmark. Også på trækket finder man især pibeanden i kystområder.

Klik på billede for at se flere.