Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Hjejle.

Hjejlen er 27 cm. vadefugl og en højaktisk art der ses på træk i store flokke ved kysterne med lavt vand eller inde på enge for at søge føde. Den overvintre i Europa og i milde vintre kan store flokke opholde sig her i landet. Den yngler første gang som 1 årig og lægger 4 æg som i fællesskab udruges efter 28-31 dage , og ungerne passes af begge forældre til ungerne er flyvefærdige efter 25-23 dage. Føden er smådyr , biller, regnorme og andet.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )