Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Vandstær.

Vandstæren er 18 cm. og ses som vintergæst ved vandløb med strømmende vand, hvor den søger føden undervandet i form af vandindsekter og småfisk. Der yngler kun få par i Danmark. Reden placeres ved rindende vandløb i en skrænt eller under en bro eller lignende. den lægger 4-6 æg som ruges i 16-17 dage og ungerne forlader reden efter 20-24 dage.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )