Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Vandrikse.
Water-Rail.
Rallus aquatius

Vandriksen er en ca.23-26 cm. lille vandhøne og forholdsvis almindelig, som man sjælden ser men hører. Man lægger især mærke til fuglen med dens ejendommelige stemme der består af gryntende og skrigende lyde, hvoraf nogle minder om grisehyl. Den er udbredt over det meste af Europa fra Middelhavet til Danmark, Sydnorge og Mellem Sverige. Nogle af de nordiske fugle trækker igennem Danmark, imens andre forbliver i Danmark. Den yngler især ved søer og større moser med tæt vegetation, gerne tilgroede moser med en mosaik ad tørvegrave, sumpskove og rørsumpe. Den lever af småfisk og vand insekter, og lægger 6-11 æg som ruges i 19-22 dage og har en gennemsnitlig levetid på op til 6 år.

Klik på Billedet for at se flere billeder