Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Sortspætte.

Sortspætten er en 46 cm. stor spætte som indvandrede i Danmark i 1960erne og kan ses i de nordlige dele af Sjælland. på Bornholm og i Jylland og lever i livslang forhold. Reden placeres i 2-25 meters højde hvor begge fugle hjælpes ad med at udhugge rede kammeret, Den lægger 3-5 æg i primo april til midt i maj som ruges af begge fugle og æggene klækkes efter 12-13 dage. De lever fortrinsvis af myrer og træborende insekter.

Klik på Billedet for at se flere billeder