Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Sortgrå Ryle.

Sortgrå Ryle er ca. 21 cm. og en ret stor ryle som i udseende virker lidt plump på grund as sin korte hals. Den yngler i højfjeldet hvor vegetationen er sparsom nær en sø. Sortgrå Ryle ses i Danmark på træk ved stenede strande . på bølgebrydere og havnemoler. Om efteråret og vinter forekommer den fortrinsvis i Nord og Vestjylland og om foråret fortrinsvis i den østlige del af landet og er meget tillidsfuld, Den lægger normalt 4 æg i juni som udruges af begge fugle efter 21-22 dage. Hunnen forlader ungerne og overlader pasningen til hannen. Føden består af smådyr som den samler på sten i tidevanszonen eller i vandkanten,

Klik på Billedet for at se flere billeder