Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Rørhøg.

Rørhøgen er ca. 112-124 cm. og er blevet en ret almindelig ynglefugl i vådområder med tagrør og dukker op på yngleområderne omkring 1 april og trækker syd på fra august til oktober. Reden bygges i en tæt del af rørskoven fortrinsvis af hunnen men bistået også af hannen. Der lægges 3-8 æg som udruges af hunnen efter 31-38 dage og bliver forsørget af hannen  hvor han overbringer føden i luften hvor hun griber det med sine klør i luften og vender tilbage til rugningen. Ungerne forlader reden efter 30-40 dage og er afhængige af forældrene i yderligere 15-25 dage .

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )