Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Rødrygget Tornskade.

Rødrygget tornskade er ca16-18 cm. Og er en almindelig ynglefugl som overvintre i det østlige og sydlige Afrika. Den yngler i åbne områder med kratbevoksning hvor den kan spidde sin føde. Den tager insekter, firben, frøer, mus og fugleunger som den spidder på buske med torne som slåen og tjørn. Den lægger 4-7 æg og har kun et kuld.

 Klik på Billedet for at se flere billeder