Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Rødhals.

Rødhalsen er 14 cm. og almindelig som ynglefugl. I yngletiden er fuglene sammen, men uden for yngletiden ser man dem altid alene idet de er territoriel hævdende, hvor både han og hun synger for at hævde deres territorium. Rødhalsen yngler i løv og blandings skove med krat , i parker og haver hvor den lægger 5-6 øg der ruges i 14 dage.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )