Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge                        

 
Agerhøne
Bjergand
Brushane
Dobbeltbekkersin
Fasan
Fiskehejre
Fiskeørn
Flagspætte lille
Fluesnapper Lille
Glente  Rød           
Glente Sort
Gransanger
Gravand
Gråand
Grågås
Gulspurv
Gærdesanger
Gærdesmutte
Grønirisk
Grønsisken
Gråsisken
Gulbug
Havterne
Havørn
Hjejle
Hvidklire
Hvid vipstjert
Hvinand
Isfugl                                 Kingfisher                                                Alcedo atthis
Jernspurv
Klyde
Knopsvane
Kobbersneppe Lille
Kobbersneppe Stor
Krumnæbbet ryle
Kærsanger
Landsvale
Lappedykker Gråstrubet
Lappedykker Lille
Lille flagspætte
Mudderklire
Munk
Musvåge
Nattergal
Natugle
Pibeand
Præstekrave lille
Præstekrave Stor
Ride
Ringdue
Ryle Almindelig ( eng )
Ryle Islandsk
Ryle Krumnæbbet
Ryle Sortgrå
Rødben
Rødglente                           
Rødhals
Rødrygget tornskade
Rødstjert
Rørhøg
Rørhøne Grønbenet
Rørsanger
Rørspurv
Sandløber
Sangsvane
Silkehale
Skallesluger Lille
Skallesluger Stor
Skarv
Skægmejse
Snespurv
Sortglente
Sortgrå Ryle
Sortspætte
Sortstrubet bynkefugl
Splitterne
Spurvehøg
Spurveugle                            Pygmy Owl                        Glaucidium Passerinum
Spætmejse
Stenpikker
Stormmåge
Storspove
Svaleklire
Svartbag
Taffeland
Tinksmed
Tornsanger
Toppet lappedykker
Tredækker
Tårnfalk
Vandrefalk
Vandrikse
Vandstær
Vibe