Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

   Lille Præstekrave.

Lille Præstekrave er 15,5 og læger normalt 4 æg der udruges efter 24-25 dage, og kan have 2 kuld.

Lille præstekrave er lille vadefugle, med kort næb. Den har en hvid halskrave, der står i kontrast til de markante sorte ansigtstegninger, og som har givet anledning til navnet. Den lille præstekrave er en smule mindre og slankere end den mere almindelige store præstekrave, men de voksne fugle kendes især på det mørke næb, den gule øjenring og de lysebrune ben, der adskiller sig fra stor præstekraves orange ben. I flugten kendes den fra den store og den hvidbrystede præstekrave på det manglende lyse vingebånd. Lille præstekrave er udbredt i Europa og store dele af Asien. Den forekommer spredt over store dele af Europa, dog ikke i det nordlige Skandinavien eller den vestlige del af De Britiske Øer. Den naturlige biotop for arten er flod- og søbredder, men en stor del af de europæiske fugle yngler i dag i menneskeskabte biotoper som grus- og lergrave, i takt med at antallet af naturlige biotoper er reduceret. I Danmark optræder lille præstekrave fåtalligt og spredt på egnede lokaliteter i hele landet, mindst talrigt i Vestjylland, hvor der ikke udvindes grus på den sandede hedeslette.

Klik på billede for at se flere.