Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Lille Skallesluger.

Lille Skallesluger er den mindste af skalleslugerne der besøger Danmark om vinteren og er ca. 41 cm. og en af nordens mindste dykænder der yngler i det nordlige og østlige område. Den en sky andefugl, men under hårde isvintre har man mulighed for at komme tættere på den for at studere den nærmere. Størsteparten af Lille Skallesluger overvintre hovedsagelig i Sortehavsområdet, Det Kaspiske hav og og i Danmark er det sikkert fugle fra Nordrusland der overvintre i Østersøen og de Danske farvande. Her i Danmark ses den undtagelsesvis især i isvintre i det østlige område. Den lever fortrinsvis af fisk som den fanger i dybde af 1- 4 meter.

Klik på Billedet for at se flere billeder