Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Kærsanger.

Kærsangeren er 12,5 cm og lægger 4-5 æg som udruges efter 12 dage. Kærsangeren er en uanselig, lille sanger, som minder meget om den mere almindelige rørsanger men adskilles let på sangen. Sangen er meget varieret og består bl.a. af en masse imitationer og knirkende lyde. Kærsangeren forekommer overvejende inden for Europas grænser, men udbredelsen strækker sig også østpå lidt ind i Asien. I Europa er kærsangeren hovedsagelig begrænset til Nord-, Central- og Østeuropa. kærsangeren yngler i det meste af landet, men med en tydeligt aftagende tæthed mod vest. Den yngler især i høje, tætte urtebevoksninger i fugtige enge og andre vådområder. I modsætning til rørsangeren finder man ikke kærsangeren i tagrør, men i stedet sidder den i overgangszonen, hvor tagrør går over i pilekrat, brændenælder o. lign. Kærsangeren er en langdistancetrækfugl, som overvintrer i Øst- og Sydøstafrika. Trækket, som foregår om natten, går primært over det østlige Danmark.

Klik på billede for at se flere.