Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Grønsisken.

Grønsisken er en 12 cm. lille finke som fortrinsvis lever i nåleskove hvor den finder sin føde i ældre granplantager og er en fåtallig ynglefugl i Danmark. Om vinteren er det almindeligt at se den overalt i Danmark hvor den  optræder i store flokke, Den lægger 4-6 æg som udruges efter 11-14 dage og kan have op til 2 kuld.

Klik på Billedet for at se flere billeder