Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

 Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge                        

 Fotogalleri Fugle. 

Klik på et billede for at se flere

Nyeste billeder.

       

         Odinshane                            Isfugl                              Fugle fra Gambia 2013

        

     Gråstrubet lappedykker                        Gulspurv                                           Havterne                                     Islandsk Ryle

                                         

   Landsvale                        Lille Lappedykker                                       Natugle                                            Rørhøg  

           

            Sandløber                                    Almindelig ryle                                     Gravand                                             Silkehale

             

            Spurvehøg                                    Knopsvane                                      Stor skallesluger                            Gærdesanger

         

                Gråand                                             Jernspurv                                    Tårnfalk                                      Brushane

         

           Gærdesmutte                                        Rødben                                              Klyde                                    Stor Kobbersneppe

         

                 Nattergal                                       Tornsanger                                          Rørspurv                                          Fiskehejre

          

        Stor Præstekrave                                       Vibe                                                Ringdue                                       Sangsvane

                                         

              Gransanger                                         Grågås                                   Grønbenet rørhøne                                 Stormmåge

               

             Spætmejse                                         Tornirisk                                             Hvinand                                           Troldand

        

                Blåmejse                                    Gamle Dias                Svartbag                                           Vandrefalk

                   

                Munk                                                Mudderklire                  Lille Fluesnapper        Fasan                               Musvåge

                             

    Lille Kobbersneppe                            Vandstær                                    Rødhals                                  Skarv                      Agerhøne

               

 Hjejle                                       Bjergand                    Dobbeltbekkasin                      Hvidklire                         Kærsanger

              

Hvidvipstjert                           Lille Præstekrave                    Stenpikker                           Pibeand                                   Ride

                 

Storspove                     Svaleklire                    Taffeland                                 Tinksmed                               Tredækker

          

Lille Skallesluger                                    Sortgrå Ryle                                      Grønsisken                                        Gråsisken

       

Sortspætte                                   Grønirisk                                     Snespurv                                          Skægmejse

           

                     Havørn                                           Fiskeørn                                           Rørsanger                                     Hvid Stork          

     

               Rødstjert                                    Gulbug                                       Sortstrubet bynkefugl                      Rødrygget Tornskade

          

  Krumnæbbet Ryle                                   Splitterne                          Lille Flagspætte                                Toppet Lappedykker

              

Rød Glente                            Sort Glente                    Spurveugle                            Vandrikse